| Bearing Model Data |
Atakpar Otomotiv San Tic. Ltd.
1980’ li y?llardan gelen tecrübesi ve bilgi birikimiyle otomotiv sekt?ründe yerini alan Gewinner, kurulu? yerini se?erken Konya da bu faaliyetlerin kalbi olan oto par?ac?lar sitesini se?mi?tir.Gewinner’ ?n rakiplerinden ayr?lan y?nü Kaliper konusunda uzmanla?m?? olmas?d?r. Geli?en bilgi ?a??nda teknolojiye ayak uydurmaya ?al??an, teknolojiyi takip eden Gewinner uluslar aras? ?apta geni? sat?? a??na ve deneyimli teknik personele sahip olup, mü?teri memnuniyeti ile sat?? sonras? hizmete odaklanmaktad?r. Hayati ?nem ta??yan fren konusunda hassas üretim yapan ve bu konuda uzmanla?an Gewinner bütün dünyadaki insanlara ula?mak istedi?ini belirtirken, ge?mi?ten gelen prensibleri do?rultusunda üretti?i ürünleri seri imal ederek daha dü?ük fiyatla piyasaya sunmay? hedeflemektedir ve bu ama? do?rultusunda yeni teknolojilere yat?r?m yapmaktad?r. üretimde Kaizen sistemini uygulamaya koyan Gewinner gü?lü Ar-ge ?al??malar?na devam etmekte ve b?ylelikle kendini sürekli olarak geli?tirmektedir.Globalle?en Dünya da ekonomik ?artlar?n de?i?mesine paralel olarak hayat ?artlar? da zorla?maktad?r. Bunun bilincinde olan Gewinner kendisini tan?tmak i?in ticari dergi reklamlar? ve fuarlar? kullanmaktad?r. De?i?imi yakalamak i?in ve de?i?ime haz?rl?kl? olmak i?in kurumsalla?ma ?al??malar?na devam eden G?wenner k?sa sürede dünya kalite standartlar?n? yakalam??t?r ve bu kalite standartlar?n? belgeleme (ISO 9001 – 2002 ve akreditasyon belgesi) ?al??malar? da, devam etmektedir.

Send your message to this supplier

*Email:
Msn:
*Contact:
*Tel:
*Subject:
*Message:
 
-Enter between 20 to 3,000 characters, English only.
 

Contact Details

Contact person:Sir or Madam

Country:United States

Street address: Horozluhan Mah. Abidin Sk. No: 151 Selcuklu / KONYA

Tel:1-90-332-251-60-01

Website:http://www.gewinnerbrake.com

About Us - Service - Payment - Links-Free Products - Contact Us - Sitemap - Add to favorite

[Hangzhou]+86-571-85317554 ©2010 seekpart.com,License: icp