Bearing Model Data |
LAZERMAKSAN
25 y?l ?nce A.Mirza Y?lmaz taraf?ndan kurulan ve sac,?elik i?leme sekt?ründe ü?-E Metal ismiyle hizmet veren firmam?z yapm?? oldu?u yeni yat?r?mlar ve verece?i yeni hizmetler do?rultusunda ismini 2007 y?l?nda LAZERMAKSAN olarak de?i?tirmi?tir.

Tecrübeli kadromuzla 25 y?l? a?k?n süredir mü?terilerimize en iyi hizmeti verebilmek i?in ?al??t?k ve bundan sonrada LAZERMAKSAN olarak daha fazlas?n? ve daha iyisini vermek i?in ?al???yor olaca??z.

Yapt???m?z i?in arkas?nda olan bizler mü?terilerimizin isteklerini g?rev bilir,en h?zl? en hassas ve en ekonomik ?ekilde teslim ederiz.

?uanda bulundu?umuz Dilovas? Organize Sanayi B?lgesinde yat?r?mlar?m?z daha da büyüyecek ve daha geni? mü?teri kitlesine hitap edebilece?iz.
moreProducts Showcase

Send your message to this supplier

*Email:
Msn:
*Contact:
*Tel:
*Subject:
*Message:
 
-Enter between 20 to 3,000 characters, English only.
 

Contact Details

Contact person:Mustafa Yilmaz

Country:Turkey

City:KOCAELI

Street address: S. Orhan Mah.

Tel:90-262-6440766

Fax:90-262-6440796

Website:http://www.lazermaksan.com.tr

About Us - Service - Payment - Links-Free Products - Contact Us - Sitemap - Add to favorite

[Hangzhou]+86-571-85317554 ©2010 seekpart.com,License: icp