| Bearing Model Data |
Ormas Ortatepeler Automotive Ind. Trade Ltd. Comp.
1980 y?l?nda, Necati Ortatepe ve karde?leri taraf?ndan kurulan Ormas Ortatepeler Sanayi ve Ticaret Limited ?irketi, tar?m makinalar?, i? makinalar? ve di?er ara?larla ilgili yedek par?alar?n; pik, sfero ve ?elik d?kümden imali, al?m-sat?m? konusunda faaliyet g?stermektedir. ?zellikle Massey Ferguson,Ford,Steyr,John Deere markal? trakt?rlerin yedek par?alar?,?n sportlar?, hidrolik silindirleri, kald?rma kollar?, milleri ve yedek par?alar? imalat? yap?lmaktad?r. 2250 m2 si kapal? olmak üzere toplam 5125 metrekare alanda,tam otomatik, bilgisayarl? CNC tezgahlar ve her türlü sipari?i kar??layabilecek nitelikteki makina park? ile yüksek kalitede yedek par?alar üretilmektedir. ürünlerimiz 20 y?l? a?k?n tecrübe ile,yurt i?inde Hema Trakt?r,Temsa i? makinalar? ve Temsa Otomotive gibi ana sanayilere hitap ederken,ba?ta ABD olmak üzere,?spanya, Fransa, ?talya, Bel?ika, Almanya, Irak, Suriye, Pakistan ve Brezilya pazarlar?na ula?maktad?r.

Send your message to this supplier

*Email:
Msn:
*Contact:
*Tel:
*Subject:
*Message:
 
-Enter between 20 to 3,000 characters, English only.
 

Contact Details

Contact person:Vecihi ORTATEPE

Country:Turkey

Province/State:Turkey

City:Adana

Street address: Suleyman Vahit Main Street No : 456 Yuregir

Tel:0090-322-3114141

Mobile:00905323778239

Fax:0090-322-3112146

Website:http://www.ormas.com.tr

About Us - Service - Payment - Links-Free Products - Contact Us - Sitemap - Add to favorite

[Hangzhou]+86-571-85317554 ©2010 seekpart.com,License: icp